TỰ HÀO

Ảnh: Tự chụp


TỰ HÀO
Bóng câu thoắt đã đón tà dương
Ngẫm nghĩ đời người tựa giọt sương
Vinh hạnh trăm năm yêu thiết cốt
Tự hào muôn thuở sống can trường
Công danh phấn đấu không hời hợt
Sự nghiệp vun trồng chẳng ẩm ương
Gác kiếm giờ đây dân vạn đại
Tìm vui thơ phú để yêu thương
12/11/2022
Tú Sụn