CÒN ĐÂU ĐẤT NƯỚC

Ảnh: Sưu tầm


CÒN ĐÂU ĐẤT NƯỚC
Quan tham giàu sụ mãi ăn chơi
Đạo đức suy đồi chính đó khơi
Gái đẹp thường xuyên kè nẩy đít
Rượu ngon liên tục nốc dày môi
Vợ sang vênh váo khinh người mọn
Con quậy vô tư chẳng tiếc đời
Cán mốc thượng lưu qua hối lộ
Còn đâu đất nước nữa, than ôi!
29/6/2022
Tú Sụn