BÀ ẤY HƠI CỬA QUYỀN*

Ảnh: Sưu tầm


Bà ấy hơi manh động
Và cũng hơi cửa quyền
Nên cộng đồng phẫn nộ
Kẻ xấu lại tuyên truyền

Làm việc kém suy nghĩ
Đả động đến tâm linh
Lư hương như linh vật
Sao lại dám coi khinh

Trên địa bàn quận một
Tại công trường Mê Linh
Bên di tích lịch sử
Xảy ra chuyện bất bình

Đức Thánh Trần Hưng Đạo
Hàng nghìn năm tôn vinh
Người có công giữ nước
Thiêng liêng dân tộc mình

Nửa thế kỷ tồn tại
Lư hưng và tượng đài
Đã đi vào tâm khảm
Tôn thờ không đổi thay

Là di sản văn hoá
Phải bảo vệ muôn đời
Cho con cháu ngưỡng mộ
Cớ sao lại di dời

Là cán bộ lãnh đạo
Không do dân vì dân
Đúng là quá ấu trĩ
Hãy coi lại bản thân

Non kém về chính trị
Làm dân phải kêu ca
Hãy trả về chỗ cũ
Người dân sẽ bỏ qua
19/2/2019
Tú Sụn
* Bà Bí thư quận 1