CÁCH XA

Ảnh: Sưu tầm


VẮNG XA
Tác giả: Kim Nguyen Van
(Bài xướng, mời họa)

Chờ đợi luống đêm ngày xót xa
Tiếc thương năm tháng đẫm phai nhòa
Thơ tình chắp bút vần đà đậm
Khúc ái qua môi giọng thiết tha
Mơ mãi khắc thời… ong ghẹo bướm
Nhớ hoài giây phút… Nguyệt lồng hoa
Phơ phơ gió thổi đời hiu quạnh
Xơ xác thân ta, bóng cỗi già

(Đọc ngược)
Già cỗi bóng ta, thân xác xơ
Quạnh hiu đời thổi gió phơ phơ
Hoa lồng Nguyệt…phút giây hoài nhớ
Bướm ghẹo ong… thời khắc mãi mơ
Tha thiết giọng môi qua ái khúc
Đậm đà vần bút chắp tình thơ
Nhòa phai đẫm tháng năm thương tiếc
Xa xót ngày đêm luống đợi chờ

(Hoạ bài thơ VẮNG XA của Kim Nguyen Van-hoạ nguyên vận cả đọc xuôi và đọc ngược)
CÁCH XA
Chờ mãi chỉ em thấy cách xa
Nắng phai chiều muộn phủ sương nhoà
Thơ sầu não ý còn chưa đặng
Gió lộng quăn cành được chẳng tha
Mơ mộng ước hoài ong với mật
Khát khao chờ đợi bướm cùng hoa
Phơ đầu sạm mặt mà mong đợi
Xơ cứng hoá ra đã đến già
20/8/2021
Tú Sụn

(Đọc ngược)
Già đến đã ra hoá cứng xơ
Đợi mong mà mặt sạm đầu phơ
Hoa cùng bướm đợi chờ khao khát
Mật với ong hoài ước mộng mơ
Tha chẳng được cành quăn lộng gió
Đặng chưa còn ý não sầu thơ
Nhoà sương phủ muộn chiều phai nắng
Xa cách thấy em chỉ mãi chờ