XUÂN BUỒN

Ảnh: Sưu tầm


CẢM XUÂN
Tác giả: Tản Đà
Pháo đốt vui xuân rộn phố phường
Xuân về riêng cảm khách văn chương
Hồng phơi loá mắt chùm hoa giấy
Trắng nhuộm phơ đầu mái tóc sương
Cành liễu đông tây cơn gió thổi
Con tằm sống thác sợi tơ vương
Xuân này biết có hơn xuân trước
Hay nữa xuân tàn hạ lại sang?

(Hoạ bài CẢM XUÂN của Tản Đà)
XUÂN BUỒN
Cấm pháo vui chi phố với phường
Đông tàn xuân đến có bao chương
Đen trời ảm đạm cùng mây khói
Trắng đất cơ hàn với gió sương
Cờ bạc ăn thua không muốn ngó
Bài chòi lừa lọc chẳng buồn vương
Làm ăn thất bát tiền không có
Ruộng lúa nếu còn sống sẽ sang
17/7/2021
Tú Sụn