CHỚ ĐIỀM NHIÊN (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm

THẢN NHIÊN
Phúc Hảo (Bài xướng)
Tự nhủ lòng mình mãi thản nhiên
Hoài vui thực tại trút ưu phiền
Phàm trần oán trách không buồn tủi
Thế tục tranh giành cứ lặng yên
Sự nghiệp thành công đâu cậy thế
Công danh thất bại chẳng tham quyền
Thôi thì mặc số đời ban định
Tự nhủ lòng mình mãi thản nhiên.
Phúc Hảo.06012019
—————-
Hoạ bài THẢN NHIÊN của Phúc Hảo-hoạ tá vận

CHỚ ĐIỀM NHIÊN
Nhiễu nhương thế sự chớ điềm nhiên
Thẳng thắn đấu tranh chẳng sợ phiền
Ghét tệ bưng bô tìm lợi lộc
Khinh thường an phận giữ bình yên
Sẵn sàng vạch mặt người thâm độc
Kiên quyết nêu tên kẻ cậy quyền
Tâm nguyện cả đời không nhịn nhục
Nhiễu nhương thế sự chớ điềm nhiên
14/1/2022
Tú Sụn
—————-
AN YÊN
Hoàng Thân (bài hoạ)
Thả hồn gần gũi với thiên nhiên
Rũ bỏ sân si hết não phiền
Chẳng chuốc hư danh hà bấn loạn
Không hề vọng tưởng tất an yên
Trọng người nghĩa khí không bè phái
Khinh kẻ vong ân luỵ chức quyền
Muốn luyện cho mình tâm trí sáng
Thả hồn gần gũi với thiên nhiên
HOANGTHAN/TQT 10012022
—————-
AN NHIÊN
Nguyễn Mậu Công (bài họa)
Để lòng thanh thản sống an nhiên
Oán ghét làm chi chuốc lụy phiền
Lắm kẻ ganh đời tâm náo loạn
Nhiều người tích đức phúc bình yên
Cương thường vững chãi đâu cần thế
Đạo lý tròn vo chả cậy quyền
Sách sử hiền tài luôn học tốt
Để lòng thánh thiện sống an nhiên.
Mậu Công Nguyễn.08011209
*******
GÓP BÚT CÙNG CÁC THI HUYNH
Thôi thì tự tại cứ hồn nhiên
Vướng bận làm chi để lụy phiền
Chối bỏ nhiêu khê cùng trắc ẩn
Bài trừ nhũng nhiễu kẻ tham tiền
Thành công phải tự mình vươn tới
Sự nghiệp do ta thỏa ước nguyền
Nhớ lấy bao người từng ảo tưởng
Mồ chôn vẫn nhớp đến qui tiên !…
Quảng Ngãi, 13-1-2022
Trương Quang Thọ