THU NHỚ

Ảnh: Sưu tầm


THU NHỚ
Chiều Thu ảm đạm khói sương mờ
Phẳng lặng gương hồ vẳng tiếng tơ
Giọt nắng nhung mềm đang rớt nhẹ
Tầng mây mỏng mảnh vẫn treo hờ
Hương đồng nhè nhẹ thơm màu cỏ
Sóng lúa rì rào rạng ý thơ
Chất ngất niềm yêu thời dĩ vãng
Nhớ thương trỗi dậy đến vô bờ
26/8/2023
Tú Sụn