…CHO LÀNH

Ảnh: Sưu tầm từ fb Mỹ Khê Xưa


…CHO LÀNH
Miếng ngon ai thấy cũng thèm
Nhưng mà nghĩ lại e hèm cho qua
Bâng quơ thầm tiếc nõn nà
Lấc lơ lấc láo nhằm “toà thiên nhiên”*
Ghiền thì trong bụng vẫn ghiền
Chắc rằng rớ tới luỵ phiền lắm đây
Thôi thì dấu kín niềm tây
Không mơ không ước không say cho lành!😜
12/8/2023
Tú Sụn
* Trích Kiều của Nguyễn Du.