LẠI CÔ GIÁO ĐÁNH HỌC TRÒ KIỂU XÃ HỘI ĐEN

Ảnh: Sưu tầm

Lần này cô Hải Quảng Bình
Học trò nhầm lẫn bực mình tát tai
Đánh trẻ nhỏ là quá sai
Nhà giáo hùng hổ ra oai là tồi
Đã nhiều lắm, nhiều lắm rồi
Thầy cô tung chưởng tả tơi học trò
Phụ huynh lo, xã hội lo
Luật thì đã có nhưng “bò” vẫn ngông
Bộ giáo dục cứ thả rông
Trẻ thơ lãnh đủ đau lòng lắm thay
Hô hào, gào thét lâu nay
Vẫn nguyên như cũ vẫn cay thấu trời
Các em máu chảy lệ rơi
Bộ ngành mặc kệ thảnh thơi như thường
Đạo đức xuống cấp tang thương
Giáo dục nát bét như tương có giòi
Ông trời có mắt mà coi
Học đường nước Việt thiệt thòi bấy lâu
Đạo đức luôn xếp hàng đầu
Mà xót như muối mà rầu như dưa
8/1/2019
Tú Sụn