XUÂN VỀ – NỖI NHỚ

Ảnh: Sưu tầm

Bầu trời mây toả xám tầng không
Tết đến mà sao vẫn gió đông
Quặn thắt lòng đau nhìn nắng nhạt
Rưng rưng trí loạn chán xuân hồng
Niềm thương chất ngất dâng sầu muộn
Nỗi nhớ miên man đẫm ước mong
Cách trở quan san hòng tái ngộ
Dù là ảo vọng vẫn hoài trông
28/2/2020
Tú Sụn