BIỂN NGỌT NGÀO

Ảnh: Sưu tầm

Ngút mắt trùng trùng mãi khát khao
Quanh năm vang vọng tiếng rì rào
Rừng dừa xanh ngắt mây bàng bạc
Bờ cát vàng ươm gió dạt dào
Rạo rực bao người cần mát mẻ
Ước ao trăm họ tránh hanh hao
Thoả lòng hồ hởi cùng bôi lội
Muôn thuở yêu thương biển ngọt ngào
25/10/2021
Tú Sụn