NAY CẢNH NGOẠI Ô (hoạ thơ)

 

CHỐN NGOẠI Ô
(Bài xướng)
Chiều nay giữa chốn ngoại ô buồn
Xót cảnh quê mình lệ đã tuôn
Rả rích mưa tràn se ngõ mộng
Đìu hiu thác đổ sạch trên nguồn
Nơi nầy một quãng ta người ở
Nẻo ấy bây giờ ngỡ dặm muôn
Trở lại đây, mà nghe lắm nỗi
Từ sâu thẳm, dậy sóng trong lòng
22.10.2022
Thơ: Giang Hoa

NAY CẢNH NGOẠI Ô
(Bài hoạ)
Nhìn cảnh ngoại ô thấy tủi buồn
Thôn quê biệt dạng giọt châu tuôn
Luỹ tre tiệt nọc đâu tàn tích
Bến nước triệt tiêu có ngọn nguồn
Con cháu thiệt thòi thua vạn triệu
Quan quyền tuyệt đối hưởng ngàn muôn
Vì tiền duyệt tuốt thành đô thị
Mất tất miền thương ngẫm đắng lòng
23/10/2022
Tú Sụn