HÀ NỘI DỞ ÒM*

Ảnh: Sưu tầm

“Khôn ba năm, dại một giờ”**
Hà Nội ơi! Thật không ngờ là đây
Rừng người chen chúc, bủa vây
“Ưu tiên số một”***thế này phải chăng
Tình hình dịch bệnh đang căng
Thủ đô mà lại làm ăn dở òm
Lãnh đạo đâu, chẳng chịu nom
Lấc lơ lấc láo, cái mồm là ngon
Từ đám này sẽ ăn đòn
Hàng trăm ca nhiễm hỏi còn gì dân
Xét nghiệm cô vít là cần
Nhưng có giãn cách, phải nâng dự phòng
Giải tán ngay khi quá đông
Năm Ka nghiêm túc mới mong dịch lùi
21/7/2021
Tú Sụn
* Hà Nội tổ chức xét nghiệm cô vít tạo ra cảnh kinh hoàng hàng trăm chen lấn chờ đến lượt.
** Thành ngữ.
*** Câu nói của Thủ tướng Chính phủ.