MỪNG HAY LO*

Ảnh: Sưu tầm


Tuổi trẻ tài năng làm lãnh đạo
Đất nước đi lên dân chúng mừng
Đó là hồng phúc của dân tộc
Là ánh hồng tươi của sắc xuân

Tuổi trẻ xông pha đầy nhiệt huyết
Luôn vì Tổ quốc vì đồng bào
Có liêm sỉ và lòng tự trọng
Là niềm tự hào, luôn ước ao

Nhưng tuổi trẻ dựa thần cậy thế
Kém thông minh tài trí làng nhàng
Là con nhà quan chức thần thế
Đường quan lộ thần tốc hiên ngang

Nhưng tuổi trẻ học hành kém cỏi
Con nhà quan quyền lực trong tay
Bọn xu nịnh hè nhau nâng đỡ
Đưa lên làm chức trọng quyền oai

Về trường hợp làm phó chủ tịch
Bốn mốt tuổi ở tỉnh Vĩnh Long
Về quan lộ tiến nhanh thần tốc
Biết thông minh tài trí hay không

Nhưng lai lịch con dâu quan chức
Mẹ thứ trưởng, bố làm bí thư
Chồng, cô chồng đều là giám đốc
Bọn nó nịnh đưa lên vô tư

Trường hợp này mừng, lo chưa biết
Nhiều nguy cơ cậy thế, cậy quyền
Nhiều khả năng tầm thường kém cỏi
Những loại này cản trở nhiễu nhương

Cộng đồng mạng râm ran đàm tiếu
Họ nghi ngờ thế lực gia đình
Tuổi còn trẻ làm phó chủ tịch
Hầu như là họ chẳng thuận tình
8/8/2020
Tú Sụn
* Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, 41 tuổi, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, với số phiếu bầu 40/45 đại biểu HĐND đồng ý, đạt tỷ lệ 88,89%.