SÂN SAU

Ảnh: Sưu tầm


Mấy thằng cán bộ có sân sau
Không là mặt ngựa cũng đầu trâu
Chính danh là bọn chuyên tham nhũng
Bòn rút của công để làm giàu

Chính quyền – doanh nghiệp chúng ăn rơ
Thành nhóm lợi ích để vét vơ
Chính phủ biết đó nhưng để đó
Đất nước lầm than đến bao giờ

Cán bộ bây giờ lắm thằng gian
Lươn chạch mà cho chúng làm quan
Để rồi ra sức hô hào chống
Chống đứng đã đời lại chống ngang

Thủ tướng mà gian một nhiệm kỳ
Bốn đời cán bộ chẳng ra chi
Thằng gian bổ nhiệm thằng gian tiếp
Sân trước sân sau có lạ gì

Bề ngoài nó rõ vẻ thanh liêm
Trên bục líu lo hót như chim
Bụng thì đểu cáng, đạo đức giả
Nó đó chứ đâu mà phải tìm

Thằng nào dính dáng đến sân sau
Chính là tham nhũng đó chứ đâu
Sao không lôi cổ ra mà chống
Ngữ ấy hại dân chớ để lâu
27/12/2018
Tú Sụn