CHƯA VƠI

Ảnh: Sưu tầm

CHƯA VƠI
Hoà bình thống nhất vẫn cầm hơi
Đói khát triền miên chỉ thế thôi
Ăn ít mà luôn còn thiếu thốn
Làm nhiều lại phải sống tơi bời
Nguyên nhân quan chức tham bòn rút*
Hậu quả người dân chịu thiệt, ôi!*
Đảng đã cất công tiêu diệt chúng
Bắt hoài giam mãi vẫn chưa vơi
29/6/2022
Tú Sụn
* Đối lưu thuỷ