THAM TẬN CÙNG CỦA THAM

Ảnh: Sưu tầm


Ban thường vụ thành uỷ
Thuộc thành phố Sầm Sơn
Vừa quyết định kỷ luật
Đám cán bộ dị nhơn

Kỷ luật Đặng Ngọc Vũ
Bí thư xã Quảng Hùng
Chủ tịch xã Quảng Đại
Là Phạm Văn Huyền khùng

Chúng bán đất trái phép
Rồi hợp thức quá liều
Ký giao đất trái luật
Đúng là cú tuyệt chiêu

Giao đất người ruột thịt
Là bố vợ, anh em
Một hình thức tham nhũng
Của cán bộ lèm nhèm

Giao đất trẻ một tuổi
Và một trẻ chưa sinh
Ôi quá trời ngô ngọng
Nghe là thấy giật mình

Bây giờ lắm cán bộ
Tham tận cùng của tham
Vì đồng tiền tanh tưởi
Nhục nhã mấy cũng làm

Bây giờ lắm lãnh đạo
Chỉ biết liếm láp thôi
Luôn xem thường pháp luật
Coi mình là ông trời

Mỗi quan nhỏ, quan lớn
Là một ông vua con
Ngự trị vì một cõi
Nên dân đen héo hon

Một khi chưa loại bỏ
Những vua con tham tàn
Thì đất nước kiệt quệ
Bởi bọn người dối gian
26/11/2018
Tú Sụn