ĐI MÁC XA MẤT VÍ

Ảnh: Sưu tầm


ĐI HÁT MẤT Ô
Tác giả: Tú Xương
Đêm qua anh đến chơi đây
Giày chân anh dận, ô tay anh cầm
Rạng ngày sang trống canh năm
Anh dậy, em hãy còn nằm trơ trơ
Hỏi ô, ô mất bao giờ
Hỏi em, em cứ ậm ờ không thưa
Chỉn e rầy gió mai mưa
Lấy gì đi sớm về trưa với tình?

Vịnh bài ĐI HÁT MẤT Ô của Tú Xương)
ĐI MAC XA MẤT VÍ
Nhậu xong anh tạt đến đây
Tìm chút thư giãn sau ngày chỉn chu
Gì bằng sờ tí sờ mu
Ngất ngây tít mắt, sướng hu một đời
Mải mê đến chán mới thôi
Ra ngoài mất ví kêu trời đâu xong
Ai ơi có biết cho không
Chúng lanh như quạ đừng hòng tìm ra
Bây giờ lòng đã rõ là
Một giờ hú hí bằng ba năm làm
Mất ví rồi, bụng phải cam
….
7/7/2021
Tú Sụn