TIẾN SỸ ĐOÀN HƯƠNG

Ảnh: Sưu tầm


Lùm xùm đã bấy lâu nay
Mấy lần nói dại vạ bay mấy lần
Đám quần chúng này không cần
Nghe câu giáo huấn ngược vần nhân sinh
Toàn là ý kiến linh tinh
Xúc phạm xã hội khi binh Bùi Hiền
Vừa rồi lại nói huyên thuyên
Sao nghe trái khoái, luỵ phiền, ô danh
Châu Âu mà bỏ tiếng Anh
Nực cười hết chỗ, ông Bành cũng van
Thế còn lên sóng nói khan
Lạy bà tiến sỹ, dân gian cạn lời
Bà tiến sỹ Đoàn Hương ơi
Chớ gây lần nữa người đời cười chê
Vì nghe nói giống như hề

21/12/2018
Tú Sụn