NẾU*

Ảnh: Sưu tầm


Nếu mai này ta không được bên nhau
Thì âu yếm anh sẽ dành cho gió
Gió sẽ thổi từ đây về đó
Về bên em ru giấc ngủ yên lành
Nếu mai này em chẳng của riêng anh
Thì thương nhớ biến thành mây trắng
Mây trắng bay về em che nắng
Cho những ngày thơ thẩn buồn tênh
Nếu mai này em nỡ lãng quên
Thì tình yêu trở thành tro bụi
Anh sẽ xin em cho anh lần cuối
Lần cuối cuộc đời anh được hôn em
1992
Tú Sụn
* Tặng Lê Công Tuấn Anh, nhân dịp xem phim: Vị đắng tình yêu, tại tp Vinh (chuyến đi công tác cho xây lắp điện lực 3)