ĐỆ NHẤT VU GIA

Ảnh: Sưu tầm

Tít tắp đồng xanh, thảm cỏ hoa
Thần tiên thắng cảnh chốn yên ba
Bên bồi bát ngát màu nông sản
Phía lở cheo leo bóng nắng tà
Bến nước, con đò mòn ánh mắt
Dòng sông, bãi mới ắp phù sa
Về đây thưởng lãm vùng non nước
Đệ nhất Vu Gia đúng thực là
10/3/2021
Tú Sụn