HOANG TOÀNG

Ảnh: Sưu tầm


Ai về thăm huyện Tương Dương
Mà coi cán bộ vô lương hoang toàng
Người dân ta thán phàn nàn
Các quan ăn nợ nhà hàng quanh năm
Ăn rồi như chạch sủi tăm
Ký sổ hàng tỷ chằm vằm trơ trơ
Từ nhiều năm trước đến giờ
Tiền không chịu trả lập lờ quanh co
Nợ lâu quá khiến dân lo
Nên dân khiếu nại hay ho gì nào
Quan thì tự trọng phải cao
Để cho dân chúng tự hào quan ta
Chớ đừng làm họ kêu ca
Còn gì thể diện, đúng là quan ăn
Kinh doanh thời buổi khó khăn
Cớ sao khất mãi, chi bằng thiên tai
11/3/2019
Tú Sụn