THƠ ĐƯỜNG (cảm tác)

Ảnh: Sưu tầm


THƠ ĐƯỜNG
Thơ Đường lỗi, bệnh thật là cay
Bệnh nọ tránh đi, vướng lỗi nầy
Lẽ sống, ân tình, từ diễn tả
Tâm hồn, phong cách, chữ vun xây
Thơm lòng, luật mất, vong ơn bạn
Đẹp ý, vần sai, phạm nghĩa thầy
Lắm lúc đành quên vài nét nhỏ
Cho hồn vỗ cánh với trời mây.
Trần Minh Mãi.
*********
BỎ QUA LỖI NHỎ
(Vịnh “THƠ ĐƯỜNG” -(Thơ Trần Minh Mãi)
Lách luật mà đi chớ lỗi đầy
Đường thi đối ngẫu thật là hay
Râu hia bệnh tật tiền nhân đặt
Mực thước thi tài hậu thế vay
Phải trả vì đây là Luật định
Cam đành chấp nhận để phô bày
Cho qua Hạc tất bình đầu nhé
Vận phải chu toàn đối thẳng ngay.
Quảng Ngãi,16-4-2022
Mỹ Khê Xưa (TQT)
*********
CAY…!
Có phải chăng là lão quá say.
Thi ca khắp nẻo họ đăng bày.
Làng thôn phát triển nhà thơ ngập.
Xóm ngõ văn minh tác phẩm đầy.
Lục bát đây chàng mê tả lạch.
Đường thi nọ chú thích khoe cày.
Bà con đón đọc khen ào ạt !
Tớ chả hiểu gì hỏi bấy cay ?
Vũ Văn.

Cảm tác nhân đọc bài THƠ ĐƯỜNG của tác giả Trần Minh Mãi

THƠ ĐƯỜNG
(Thủ vĩ ngâm)
Đường thi bác học chớ coi thường
Để có thơ hay phải tỏ tường
Đối ngẫu, luật niêm luôn chuẩn chỉnh
Gieo vần, lỗi bệnh tránh nhầm vương
Tu từ nhạc tính vang âm hưởng
Tích ý tượng hình rõ ánh gương
Hời hợt qua loa đừng sáng tác
Đường thi bác học chớ coi thường
16/4/2022
Tú Sụn