XIN ĐỀ NGHỊ

Ảnh: Sưu tầm


Dịch covid 19
Đang lan rộng khắp nơi
Đề nghị đóng biên giới
Nếu không sẽ tơi bời

Nếu muốn không tổn thất
Thì học tập Triều Tiên
Bảo tồn được tính mạng
Và cũng không tốn tiền

Làm kinh tế phải tính
Chứ đừng sợ thất thu
Kiếm mấy đồng lẻ tẻ
Rồi phải trả tiền ngu

Chống dịch như đánh giặc
Chớ đừng có chủ quan
Cứ nói như anh Dũng
Thì đất nước tiêu tan

Khi người ở vùng dịch
Tự do vào nước ta
Sẽ gây nên bùng phát
Rồi phong toả đề ra

Sẽ thiệt hại kinh tế
Lên gấp trăm ngàn lần
Xin đề nghị tỉnh táo
Tất cả vì người dân
27/2/2020
Tú Sụn