THU NON

Ảnh: Sưu tầm


THU NON
Tầng cao mây Hạ vẫn dùng dằng
Lành lạnh trời Thu nõn búp măng
Mặt đất đẫm sương đà hết nóng
Cánh diều no gió cứ còn căng
Lá đang tha thiết mong tia nắng
Hoa cũng âm thầm đợi ánh trăng
Lưu luyến tháng ngày trong dĩ vãng
Buông mành tơ liễu đợi ai chăng
21/12/2022
Tú Sụn