CỔ ĐỘ VÀO THU

Ảnh: Sưu tầm


Cổ độ chơ vơ, cóng tái tê
Cờ lau lẩy bẩy hứng sương quê
Rêu phong dấu cũ còn đâu nữa
Cỏ lấp đường xưa mất lối về
Chính thị nơi này đầy kỷ niệm
Mơ màng thuở ấy ngút say mê
Thu về gợi nhớ thời xa vắng
Nuối tiếc ân tình dạ tái tê
22/8/2020
Tú Sụn