HƯƠNG RỪNG PHỐ NÚI (hoạ thơ)

Ảnh: Thanh Thống


Hoạ bài HƯƠNG RỪNG PHỐ NÚI của Thanh Thống

HƯƠNG RỪNG PHỐ NÚI
Chiều buông phố vắng trải mù sương
Lá nõn chen hoa khắp nẻo đường
Góc núi chim reo ong hút nhuỵ
Triền non bướm lượn gió đưa hương
Mơ màng trai tráng say mây biếc
Lúng liếng nữ nhi thẹn má hường
Thơ mộng cao nguyên yêu mến khách
Ra về quyến rũ mãi còn vương
16/5/2022
Tú Sụn