GIẤC MƠ

Ảnh: Sưu tầm


Tà dương mỏng mảnh dải sương mờ
Gió nhẹ mơn man suối tóc thơ
Ánh mắt yêu thương trao luyến ái
Bờ môi dịu ngọt chực niềm mơ
Êm đềm cõi vắng dâng trìu mến
Ấm áp miền thương ngút bến bờ
Tỉnh dậy trong lòng buồn luyến tiếc
Sao không là thật lại là mơ
29/8/2020
Tú Sụn