BÀ NGOẠI THỜI NAY

Ảnh: Sưu tầm

Ngày xưa bà ngoại ăn trầu
Lưng còng chân yếu mái đầu bạc phơ
Răng long tai lãng mắt mờ
Áo nâu quần nái, gậy quơ dò đường
Ngày nay bà ngoại dễ thương
Mi xăm, má phấn, môi hường, tóc nâu
Váy xinh, đeo xách điệp màu
Giày, guốc cao gót Tây Tàu như ai
Nhảy đầm, dạ tiệc lai rai
Xe ga tung tẩy, thích xài ai phon
Có bà sinh sự đánh gôn
Có bà hăng máu sồn sồn nhậu chơi
Có bà sành điệu chút thôi
Dán mi, dán móng lên đời mô đen
Đâu phân ra được sang hèn
Đời nay bà ngoại tút teen đều đều
16/7/2021
Tú Sụn