“BÓ TAY” ÔNG BỘ TRƯỞNG**

Ảnh: Sưu tầm


Mấy lần Bộ trưởng nói gàn
Khiến cho dân chúng phàn nàn chê bai
Lần này Bộ trưởng nói sai
“Mất bằng thi lại” không ai tán thành
Đúng là vô lý rành rành
Bằng chi nhỡ mất cũng đành thế sao
Đúng là ý nghĩ tào lao
Vạ mồm rồi đấy, thế nào cũng sưng
Ông ơi xấu hổ quá chừng

9/3/2019
Tú Sụn
** Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể nói: mất bằng lái xe phải thi lại!