BOT ĐẶT NHẦM CHỖ

Ảnh: Sưu tầm


Không có nước nào như nước ta
Thiếu tiền nên BOT đã sinh ra
Đó là con đẻ nhóm lợi ích
Gây bao khuất tất những năm qua

Hầu hết BOT được chỉ định thầu
Sân sau ông lớn tận nơi đâu
Đầu tư bằng chuột, thu bò tót
Thừa cả trăm năm! Quá đớn đau

Đúng là bọn chúng khoan sức dân
Đúng sai Chính phủ cũng không cần
Gây bao tai hại nền kinh tế
Dân doanh nguyền rủa bọn bất nhân

Thời buổi làm ăn quá khó khăn
Cạnh tranh khốc liệt chẳng chi bằng
Giá thành sản phẩm thêm tiền BOT
Phá sản có rồi, chết nhăn răng

Đã thế mà chưa thoả lòng tham
Mưu mô đặt BOT đúng chỗ nhầm
Không đi đường BOT tiền vẫn trả
Quan lại bây giờ quá là thâm

Người dân cổ ngắn biết có than
Cùng cực cho nên quyết làm càn
Xếp BOT mượn tay côn đồ đánh
Rồi còn điều động cả Công an

BOT đặt nhầm chỗ là quá sai
Tại sao Chính phủ để kéo dài
Lôi đầu ra trảm mấy ông Bộ
Tham nhũng lòi ra có những ai

Xã hội ngày nay phải công bằng
Có làm thì mới được có ăn
BOT đặt nhầm chỗ là cướp bóc
Coi thường việc ấy có nên chăng
2/1/2019
Tú Sụn