ĐÊM DÀI

Ảnh: Sưu tầm


ĐÊM DÀI
Tác giả: Tú Xương
Sực tỉnh trông ra ngỡ sáng loà
Đêm sao đêm mãi thế ru mà?
Lạnh lùng bốn bể ba phần tuyết
Xao xác năm canh một tiếng gà
Chim chóc hãy còn nương cửa tổ
Bướm ong chưa thấy lượn vườn hoa
Nào ai là kẻ tìm ta đó
Đốt đuốc mà soi kẻo lẫn nhà!

(Hoạ bài ĐÊM DÀI của Tú Xương – hoạ nguyên vận)
ĐÊM DÀI
Đêm nay tối xẩm mắt như loà
Giờ đã canh năm thế vậy mà
Chuột nhởi xì xào trên nóc bếp
Mèo kêu inh ỏi ở chuồng gà
Lắng tai cố chẳng nghe đàn chó
Rướn mắt đâu nhìn thấy luống hoa
Đợi mãi nhưng sao trời vẫn tối
Co ro trấn thủ ở trong nhà
7/7/2021
Tú Sụn