ĐƯA VÀO LUẬT QUÁ MUỘN MÀNG*

Ảnh: Sưu tầm


Lịch sử đã hơn nửa thế kỷ
Nịnh và thích nịnh đã có rồi
Ngấm ngầm diễn ra trong tổ chức
Có nịnh thì mới được đổi đời

Cấp trên được nịnh là có lộc
Cấp dưới xu nịnh ắt có phần
Như cặp bài trùng chia quyền lực
Thành người lãnh đạo của nhân dân

Cấp trên ưa nịnh là có thật
Người trung tài giỏi cũng đừng hòng
Đã không nịnh nọt còn thẳng thắn
Vào đảng lên lương chớ mà mong

Kẻ nịnh dần dần thành lãnh đạo
Tất nhiên chỉ chọn kẻ nịnh mình
Từ từ chính nghĩa thành phi nghĩa
Biến chất là đây khỏi chứng minh

Những người trung thực đành ngậm đắng
Dẫu cho tài đức đến phi thường
“Thật thà thẳng thắn thời thua thiệt
Lỗi lầm luồn lọt lại lên lương”**

Đến giờ quy định không được nịnh
Rồi đưa vào luật quá muộn màng
Ưa nịnh và nịnh đang đều khắp
Thực thi điều luật đâu dễ dàng

Cấp trên bây giờ đều ưa nịnh
Cấp dưới không nịnh chẳng được gì
Xã hội bây giờ là thế đó
Nếu như thành luật chẳng là chi
10/5/2019
Tú Sụn
* Bộ Nội vụ đang xây dựng một số ý kiến và tính toán để đưa vào một số điều của Đề án văn hoá công vụ vào các dự án Luật công chức viên chức, Luật viên chức, trong đó luật hóa quy định không nịnh bợ cấp trên.
** Câu nói văn hoa truyền miệng trong thời bao cấp.