NHƯ MƠ(hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm


NHƯ MƠ
Cảnh vật diệu huyền tựa lối mơ
Sương giăng bảng lảng tít xa mờ
Sông đà duỗi thẳng nằm thong thả
Núi vẫn vươn mình đứng ngẩn ngơ
Gió nhẹ lau buồn mòn mỏi ngóng
Trăng lu liễu nhớ mải mê chờ
Đêm thanh rờn rợn đồi cô tịch
Lối nhỏ lào xào tiếng sỏi trơ
26/12/2021
Tú Sụn