CHIỀU BÊN MỘ

 


Xế chiều bóng núi như triềng
Chim bay thẳng hướng về miền hư vô
Thương thân một phận đơn cô
Lưng tròng nuối tiếc trước mồ quạnh hiu
Chiều buồn cảnh vật tiêu điều
Cỏ cây vàng úa liêu xiêu dưới trời
Ngủ đi em, tiếng ru hời
Anh đây! ru mãi trọn đời trần gian
Mai này về đến suối vàng
Chúng mình gặp lại hân hoan em à
Tuy xa mà lại không xa
Bên lề sinh tử cũng là lòng son
Ngủ đi em! Ngủ cho ngon
Hòng anh vơi bớt héo hon đau buồn
24/6/2019
Tú Sụn