VỊNH CON CUA

Ảnh: Sưu tầm

Mười ngón chân dài chẳng kém ai
Gái mà vẫn thích huống chi trai
Mân mê mu mướt càng ham muốn
Bóc yếm bụng ngon quá thái lai
Chẳng có cao lương nào sánh kịp
Chi bằng mỹ vị tuyệt là đây
Thân em nà nõn hằng mơ ước
Được bữa no say ấm cật này
14/3/2021
Tú Sụn