LÍNH TỎ TÌNH

Ảnh: Sưu tầm

Em gái kia ơi thích lính không
Hãy yêu và lấy lính làm chồng
Bằng lòng nói lẹ cho này biết
Chả thích chớ ừ kẻo phải mong
Đã lính đánh nhanh mà rút gọn
Còn em đùng nỡ viện lòng vòng
Mai này sẽ thấy tình yêu lính
Son sắt thuỷ chung mãi mặn nồng
29/6/2021
Tú Sụn