MỘNG ẢO (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm


MONG ĐỢI
Tác giả: Kim Nguyen Van
Xa xót quặn hồn trong đợi trông
Luyến thuơng trào cuộn sục sôi lòng
Nhòa tan bóng Nguyệt vờn mây gió
Lạnh thót hồn hoa xé bão giông
Pha lệ tủi buồn môi chát đắng
Giấu tâm sầu thảm mắt cay nồng
Ngà khuôn đẫm dáng hình sâu khắc
Ta ngẩn ngơ người ngút nhớ mong

Mong nhớ ngút người ngơ ngẩn ta
Khắc sâu hình dáng đẫm khuôn ngà
Nồng cay mắt thảm sầu tâm giấu
Đắng chát môi buồn tủi lệ pha
Giông bão xé hoa hồn thót lạnh
Gió mây vờn Nguyệt bóng tan nhòa
Lòng sôi sục cuộn trào thương luyến
Trông đợi trong hồn quặn xót xa

(Đọc xuôi hay đọc ngược từ dưới lên tùy bạn đọc – Nguyên Bích, Nha Trang Thu Mậu Tuất)

Hoạ bài MONG ĐỢI của Kim Nguyen Van-hoạ nguyên vận

MỘNG ẢO
Xa vời vọng ước dẫu hoài trông
Mãi nhớ nàng thương nỗi cháy lòng
Nhoà lệ quạnh cô buồn vắng nắng
Đắng lòng hiu hắt hận nhiều giông
Pha sương đã thấm còn chua chát
Gội gió đà say chửa ấm nồng
Ngà ngọc khát khao từng mộng ảo
Ta mình đợi suốt mãi chờ mong
Đà Nẵng Thu Tân Sửu
Tú Sụn

(Đọc ngược)
ẢO MỘNG
Mong chờ mãi suốt đợi mình ta
Ảo mộng từng khao khát ngọc ngà
Nồng ấm chửa say đà gió gội
Chát chua còn thấm đã sương pha
Giông nhiều hận hắt hiu lòng đắng
Nắng vắng buồn cô quạnh lệ nhoà
Lòng cháy nỗi thương nàng nhớ mãi
Trông hoài dẫu ước vọng vời xa
Đà Nẵng Thu Tân Sửu
Tú Sụn