CON SÂU CHÚA ĐANG RUN

Ảnh: Sưu tầm


Tiếng khóc và nước mắt
Từ mảnh đất Thủ Thiêm
Hai mươi năm tan tát
Hai mươi năm lặng chìm

Giữa thủ đô Hà Nội
Có một làng Thủ Thiêm
Hai mươi năm đi kiện
Hai mươi năm lặng im

Bởi người dân ngắn cổ
Nhóm lợi ích quá to
Quan tham khắp cả nước
Nên không ai dám lo

Bởi những con sâu chúa
Thế lực cao tột cùng
Không ai sờ đến được
Không ai xứng anh hùng

Khi niềm tin rệu rã
Đất nước đến lâm nguy
Có anh hùng hào kiệt
Đương đầu ra trị vì

Phát súng đầu đã nổ
Ngắm vào Tất Thành Cang
Nên những con sâu chúa
Đang lo sợ hoang mang

Không chạy đâu cho thoát
Các bộ mặt Hải, Đua
Gây ra bao tội ác
Lâu nay mãi chào thua

Đã đến lúc đền tội
Cho người dân yên lòng
Trả công bằng, quyền lợi
Biết bao năm dân mong

Đã đến hồi quyết liệt
Dân Thủ Thiêm hết buồn
Lò Bác Trọng rực lửa
Con sâu chúa đang run
17/11/2018
Tú Sụn