ĐỒNG ĐỘI TÔI

Ảnh: Đặng Văn Mỹ


Hết chiến tranh vẫy chào mặt trận
Đồng đội tôi trở lại đời thường
Những mái đầu còn mùi thuốc súng
Nước thời gian gội gió pha sương
Những gót chân một thời trai trẻ
Giẫm chông gai đi khắp chiến trường
Không quản ngại gập gềnh khó nhọc
Tiếp tục làm bạn với ruộng nương
Đôi bàn tay quen cầm cây súng
Nay cuốc, liềm lóng ngóng mà thương
Đôi bờ vai ngày xưa gùi cõng
Vết chai chưa trở lại bình thường
Nay gánh vác trăm công ngàn việc
Không nề hà gắng sức cố vươn
Đồng đội tôi về từ mặt trận
Không công thần kiêu ngạo khoa trương
Sống cuộc đời êm đềm dân dã
Với cơm rau mắm muối cà tương
Mặc ai đó tham lam lươn lẹo
Cũng không màng, không chút vấn vương
30/4/2016
Tú Sụn