NỘP TIỀN CHỐNG TRƯỢT

Ảnh: Sưu tầm


Bê bối của toàn ngành giáo dục
Đã cao như núi dài như sông
Trường đại học công nghiệp Hà Nội
Lại góp phần thêm những chất chồng

Họ bắt buộc nộp tiền chống trượt
Thực chất ra là bọn cướp ngày
Một việc làm vô cùng thô bỉ
Hỏi bộ trưởng ngồi đâu có hay

Toàn nhà giáo hữu danh mô phạm
Bán thanh danh để lấy đồng tiền
Một trào lưu ngấm ngầm cả nước
Bởi ngu lâu và cả bị điên

Xin thử hỏi có còn xứng đáng
Những người thầy trong mắt một ai
Xin thử hỏi còn gì đọng lại
Trong tâm tư thế hệ tương lai

Rồi mai đây học trò cũng vậy
Sẽ noi gương ô nhục của thầy
Cũng biết bán thanh danh để sống
Tăng đội quân ô hợp bầy hầy

Đạo đức đã suy đồi cạn kiệt
Khiến tương lai giáo dục mịt mờ
Ông bộ trưởng sao không từ chức
Mà mãi còn bấu víu nhởn nhơ
16/11/2018
Tú Sụn