THAM ĐẾN MỨC THẬM TỆ*

Ảnh: Sưu tầm


Tưởng chỉ quan mới tham
Ai ngờ dân cũng thế
Lòng tham sao vô kể
Đồ đẹp đi xe ga
Vẫn xông vô nhận quà
Mà là quà từ thiện
Người ta làm thiện nguyện
Để phát cho dân nghèo
Những người cảnh gieo neo
Chứ giàu sao lại lấy
Giàu mà làm chi vậy
Quá là thấy khó coi
Số quà rất hiếm hoi
Người nghèo thì vô kể
Tham đến mức thậm tệ
Người nghèo lấy gì ăn
Biết bao người khó khăn
Nên nhường lại đi nhé
Cái óc này quá bé
Biết xấu hổ là gì
Trả đi, trả lại đi
Người ta nhìn khinh đấy
8/4/2020
Tú Sụn
* Nhiều người đi xe ga, ăn mặc lịch sự, dân chung cư,… vẫn xuống lấy đồ từ thiện phát miễn phí dành riêng cho người nghèo.