Ý NGHĨA ĐỜI NGƯỜI

Anh: Tự chụp


Ý NGHĨA ĐỜI NGƯỜI
Đây này cùng cảnh kết yêu thương
Cuộc sống vượt qua nỗi đoạn trường
Thắm thiết nồng nàn so ánh nguyệt
Hân hoan rạng rỡ sánh vầng dương
Vui nhiều ngày tháng cùng che chở
Đẹp mãi phút giây được náu nương
Ý nghĩa đời người là thế ấy
Chớ nên bi luỵ mãi màu sương
27/7/2022
Tú Sụn