NGUYỆN CẦU DUYÊN

NGUYỆN CẦU DUYÊN
(Toán thi)

Một lòng nguyện đến với cùng em
Hai đứa xây nên mộng ấm êm
Ba lượt chưa xong mong lượt nữa
Bảy lần đã đủ bớt lần xem
Năm thì nghe tiếng chưa vơi ngóng
Mười họa nhìn nhau thấy nhớ thêm
Tám hướng cầu may duyên trọn vẹn
Chín phương lạy Phật được êm đềm.
27/6/2021