VỪA ĐÁ BÓNG VỪA THỔI CÒI

Ảnh: Sưu tầm


Ơ hay ông chủ tịch xã
Vừa đá bóng vừa thổi còi
Ông xác nhận đơn ông viết
Làm ẩu vậy ai mà coi

Ông tự bạch thấy đất trống
Dựa quyền lực nảy lòng tham
Bèn nghĩ cách chiếm bằng được
Nên liều lĩnh nghĩ là làm

Thế rồi huyện cấp sổ đỏ
Ông sở hữu tưởng ngon ơ
Nào ngờ đâu dân phản đối
Thấy nhục nhã vì quá nhơ

Khi mọi việc đã vỡ lở
Nuốt không được phải nôn ra
Cán bộ giờ quá dày mặt
Đã ăn bẩn còn kêu ca

Cán bộ mình tham đủ cách
Nhỏ ăn nhỏ to ăn to
Ăn của dân ăn của nước
Ăn ăn mãi mà không no

Một guồng máy nhiều tham nhũng
Cấu kết lại để cùng ăn
Thế cho nên đều trót lọt
Thế cho nên dân nhăn răng
6/12/2018
Tú Sụn