XE VUA

Ảnh: Sưu tầm


Đã nhiều năm xe vua xuất hiện
Trong cộng đồng to nhỏ nhiều rồi
Giới lãnh đạo từ lâu đã biết
Nhưng làm ngơ, để mặc bèo trôi

Đây là một hình thức hối lộ
Hai đối tượng thông qua trung gian
Đối tượng đưa là chủ xe tải
Đối tượng nhận là phía công an

Trung gian in logo để bán
Phía công an chấp nhận, ăn tiền
Có logo bỏ qua vi phạm
Thành xe vua, thậm chí xe điên

Hơn ngàn xe đã mua sử dụng
Tổng tiền thu trên cả triệu đô
Xe vua chạy bàn dân khiếp vía
Bọn chúng thì đút túi tiền bồ

Như thế là cả ba hưởng lợi
Với nhà xe giống phạt một lần
Để cả năm tha hồ vi phạm
Đã mua rồi đâu phải phân vân

Cần đem xử cả ba mới đúng
Vì nước ta đã có luật rồi
Người đưa, kẻ nhận, người môi giới
Tất cả đều phạm tội tày trời

Một đất nước lắm trò bỉ ổi
Thì làm sao giữ được lòng tin
Đã đến lúc tình hình báo động
Chỉnh đốn ngay, phép nước giữ gìn
7/8/2018
Tú Sụn