ĐƯA EM VỀ QUÊ ANH

Đưa em về
miền yêu thương
Miền quê hương
núi Ấn sông Trà
Cho em tìm
làn điệu dân ca
Quê hương anh
tha thiết hiền hoà
Lưng dựa Trường Sơn
chân dầm biển cả
Điệp điệp trùng
sóng biển bao la
Quê hương anh
Quảng Ngãi kiên cường
Quê hương anh
Quảng Ngãi anh hùng
Đánh tan giặc thù
dựng xây no ấm đẹp tươi
Ở quê anh
mía ngọt, Don thơm,
cay tỏi Lý Sơn
ấm áp tình người
Ở quê anh
mạch nha đường phổi
Vị đường phèn
đặc sản mê tơi
Đưa em về
Thiên Ấn niêm hà,
Long Đầu hý thuỷ,
Cổ Luỹ thôn côi
từ thời xa xôi
đến giờ vẫn đẹp
Đưa em về
An Hải sa bàn,
La Hà thạch trận,
Thiên Bút phê vân
nơi đây tuyệt trần,
bao đời say đắm
Em ơi…
Thạch Bích tà dương,
Hà Nhai vãn độ
thắng cảnh thần tiên
Em ơi…
Liên Trì dục nguyệt,
Vu Sơn lộc trường
kỳ thú thiên nhiên
Thạch Cơ điếu tẩu,
Vân Phong túc vũ
thi nhân mơ màng
Đưa em về
Phổ Phong quê nội
bao thời vẻ vang
Đi thăm đập Ngang
trở về Hùng Nghĩa
đây là quê anh,
Ở nơi nầy
ấm áp yên lành.
Đưa em về
Về quê anh,
anh đưa em về
Về quê anh….
2021
Tú Sụn