NGÀY TẾT CỔ TRUYỀN (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm


VŨ ĐIỆU MÙA XUÂN

Hãy phả vào thơ giọt nắng hồng
Cho hồn ướp mật giữa chiều đông
Đào mơn mởn giục cười tươi thắm
Cỏ nhẹ nhàng ru vẫy ấm nồng
Đợi những men tình hương Chiếu Thủy
Gom từng vẻ mộng sắc Trầu Không
Mà nghe vũ điệu mùa xuân đến
Khúc nhạc vào yêu trỗi cảnh bồng.
Tác giả: Thanh Thống
—————————
Hoạ bài thơ VŨ ĐIỆU MÙA XUÂN của Thanh Thống

NGÀY TẾT CỔ TRUYỀN
Hương Xuân đượm toả đẫm chiều hồng
Sót lại bên thềm chút gió Đông
Én lượn lờ chào vui tiết thắm
Mai ôm ấp giữ ấm tình nồng
Khó khăn xếp lại cho thanh thản
Lam lũ qua rồi thấy nhẹ không
Ngày tết cổ truyền như trẩy hội
Khắp nơi tươi đẹp tựa non bồng
11/1/2023
Tú Sụn