LÊ HOÀ BÌNH THÍCH ĐÙA*

Anh: Sưu tầm


Ngay trung tâm quận bảy
Xảy ra chuyện không vui
Công ty Hưng Lộc Phát
Xây trăm biệt thự chui

Chúng bất chấp pháp luật
Lãnh đạo quận làm thinh
Sở xây dựng im bặt
Thanh tra bị phê bình

Nếu lần lại lịch sử
Chủ tịch quận: anh Bình
Giám đốc Sở Xây dựng
Lại cũng là anh Bình

Doanh nghiệp và lãnh đạo
Bắt tay nhau làm càn
Là anh Bình này cả
Nghe mà thấy hoang mang

Lấy thanh tra thí tốt
Nhận hình thức phê bình
Đúng là lợi ích nhóm
Chúng lộng hành phát kinh

Chúng ngồi trên pháp luật
Thành phố đang chào thua
Biệt thự chui trăm cái
Lê Hoà Bình thích đùa
19/8/2019
Tú Sụn
* Liên quan đến vụ 110 căn biệt thự của Công ty cổ phần Bất động sản Hưng Lộc Phát xây lụi trên đất chưa hoàn tất cả thủ tục về đất đai, đặc biệt chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở, xây dựng dự án trên đất công, mới đây Sở Xây dựng TP.HCM đã có báo cáo vừa gửi UBND TP.HCM về việc kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân thuộc Sở Xây dựng.