CHUYỆN THẬT NHƯ ĐÙA

Ảnh: Sưu tầm


Nếu lần lại lịch sử
Đất nước ta chưa từng
Tham nhũng nhiều như vậy
Chúng liều lĩnh quá chừng

Chuyện như đùa có thật
Lâu nay đã xảy ra
Chống tham nhũng – tham nhũng
Chúng như quỷ như ma

Trong thanh tra chính phủ
Tham nhũng vẫn hoành hành
Là người chống tham nhũng
Càng ma cáo ma ranh

Trong kiểm toán Nhà nước
Tham nhũng vẫn đều đều
Kiểm toán là hợp thức
Ôi sao quá trớ trêu

Chuyện đó đã có thật
Cũng là lẽ thường tình
Khi quan tham bổ nhiệm
Sẽ chọn kẻ bất minh

Khi thanh tra, kiểm toán
Mà là người dối gian
Sẽ bỏ qua sai phạm
Ăn hối lộ dễ dàng

Một thực tế cho thấy
Sai phạm không lộ ra
Qua nhiều lần kiểm toán
Qua nhiều lần thanh tra

Bởi thế nên tham nhũng
Chống mãi vẫn cứ còn
Tham nhũng bố bại lộ
Vẫn còn tham nhũng con
31/12/2018
Tú Sụn